post

Exportförpackningar

Att exportförpackningar är viktiga för att exporten ska fungera bra säger sig självt. Det som exporteras behöver komma fram i bra skick utan skador av olika karaktär och storlek. Det finns många regler och lagar som behöver följas när det handlar om exportförpackningar, därför kan det vara lurigt att själva ordna med detta. Det finns professionella företag som har det som uppgift sköta exportförpackningar och att transportera det som ska exporteras på rätt sätt. Ett tips är att ta hjälp av dem så att allt går rätt till.

Exportförpackningar behöver vara godkända för export innan exporten startar. Det kan vara klurigt att alltid får till bra exportförpackningar som är godkända, beroende på vad som ska exporteras. Materialet som används är av största vikt. Ett material som används mycket är plywood. Är lådan som exportvaran ligger i gjord av plywood så andas innehållet bra. Det blir inte instängt och förhindrar att fukt skadar innehållet. Plywoodlådor måste hålla den klass som internationellt krävs. Ett annat material som används flitigt till exportförpackningar är wellpapp. En stor anledning till dess popularitet är dess billiga kostnad, men i många fall är wellpapp det perfekta materialet att packa med. Det är oerhört anpassningsbart vilket gör att rätt form på förpackningen går att göra, och dessutom är det mycket lätt vilket gör dessa exportförpackningar mycket lätta att handskas med, främst vi av- och pålastning vid olika tillfällen under transporten.

Det är vanligt att man vid exportförpackningar använder sig av olika slags pallar som produkterna står på. Ett yttre skyddsskal och ett skydd skapar inte förutsättningar nog att skydda underifrån. Vanligtvis är dessa klassiska träpallar som tål både tyngd och rörelse. De är inte heller speciellt tunga vilket förenklar vid flera tillfällen under transport. För att lyckas med exportförpackningar behöver man tänka över alla delar. Enklast är att låta proffsen göra det. Och proffs finns det gott om. Till exempel Nefab sysslar med exportförpackningar. Läs mer om Nefab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *