post

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

I Sverige finns det två olika entreprenadformer, nämligen totalentreprenad och utförandeentreprenad. Det finns några skillnader mellan dessa som gås igenom här nedan, så om du står frågande angående vad det innebär, läs gärna vidare.

Totalentreprenad

Det vanligaste man hör om är totalentreprenad, vilket ofta är något som hustillverkare stoltserar med att marknadsföra att de erbjuder. Vad innebär det då?

En totalentreprenad innebär att entreprenören, det vill säga hustillverkaren står för allt ansvar kring arbetet. Allt från projekteringen till utförandet av arbetena. Entreprenören har då också funktionsansvar för bygget, vilket innebär att denne ansvarar för att bygget fungerar och uppfyller de krav som avtalats. Med allt ansvar som läggs på entreprenören vid en totalentreprenad är det viktigt att beställaren har tydligt definierat vad denne har för funktionskrav och vad denne förväntar sig av entreprenören.

Utförandeentreprenad

Till skillnad från totalentreprenad läggs mer ansvar på beställaren vid en utförandeentreprenad. Denna form innebär att beställaren ansvarar för projekteringen av bygget och att entreprenören endast ansvarar för själva bygget. Det innebär alltså att det är viktigt att beställaren noga anger och planerat vad entreprenören ska utföra för arbete. Dessutom har inte entreprenören något funktionsansvar, men det finns fortfarande ett krav på att det ska vara fackmässigt utfört. Allt ansvar kring funktion faller alltså på beställaren och entreprenören ansvarar bara för att utföra arbetet enligt de ritningar osv som beställaren uppgett.

Detta är grunderna kring hur en totalentreprenad fungerar gentemot en utförandeentreprenad. För många kan det vara mycket smidigare att bygga genom en totalentreprenad och det är också därför som många hustillverkare stoltserar med att de har det, eftersom det utstrålar kunskap. Det finns också många olika anpassningar som går att göra till de två entreprenadformerna, men detta är de två grundläggande som finns i Sverige och det är efter dessa som de flesta kontrakt är formade.