Förarbevis för båt

Ett förarbevis för båt är en typ av körkort för båt. Det finns många anledningar till att skaffa ett förarbevis.

Den största, absolut den viktigaste och tyngsta anledningen är säkerhet. Många som vistas på båtar och havet har alldeles för lite kunskap för att klara av alla situationer som kan uppstå. Man tar alldeles för lätt på saker och ting, och tyvärr händer varje år olyckor på havet som hade kunnat förhindras med rätt kunskap och rätt metoder.

ta_forarbevis

De flesta åker inte heller själva båt. Det har med sig vänner och familj. När fler än du som kör båten är ombord ökar givetvis ansvaret markant. Du har inte bara hand om din egen säkerhet utan också andras, kanske även barns. Passagerarna kan dessutom känna sig säkrare och vara lugna om de vet att du har tagit ett förarbevis.

Det finns även andra anledningar att ta förarbevis. En är att du lär dig många bra saker. Det är intressant och kul att kunna mer när du är ute med båten. Du kommer känna en större frihet och en större glädje och utmaning när du har större kunskap i bagaget.

En annan anledning till att ta ett förarbevis är att du då kommer att ha ett slags körkort för att köra båt. För tillfället finns inget krav på förare, utan vem som helst får köra båt. Regeringen har dock gång på gång pratat om att det skulle behövas ett lagstiftat båtkörkort. Skulle du då redan ha förarbevis skulle det enligt de förslags som lagts fram kunna föras över till ett båtkörkort klass 1. Det är alltså också en investering inför framtiden att skaffa förarbevis. Utöver detta finns det många båtklubbar som ser förarbevis som krav på medlemskap. Dessutom ger försäkringsbolag rabatt på din försäkringspremie om du har ett förarbevis.

Navigationsgruppen håller i kurser som ger förarbevis. De går rullande, men kika in på deras hemsida navigationsgruppen.se för att se när nästa startar eller för att hitta ett datum som passar dig. Navigationsgruppen har gott rykte och skickliga handledare och instruktörer. Det finns egentligen inga som helst anledningar till att inte ta ett förarbevis om du vistas mycket på båt och hav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *