Entreprenadmaskiner, markentreprenad och miljö- & säkerhetstänket bakom allt.

Markentreprenad

Entreprenadmaskiner används oftast av företag som arbetar med någon typ av markentreprenad. Ett företag som arbetar med entreprenad tar sig an uppgifter av olika former. Företaget är entreprenörer som tillsammans med beställaren bestämmer vad som ska göras, hur det ska göras, hur lång tid det ska ta, när arbetet ska påbörjas och när det ska vara klart, var någonstans arbetet ska utföras, och priset för entreprenörernas arbete. Detta bestäms i förväg.

Det finns mängder med olika slags entreprenader. Markentreprenad är bara en av dem. Andra på den långa listan är utförandeentreprenad, totalentreprenad funktionsentreprenad och underentreprenad.

Ett samlingsord

Markentreprenad i sig är också en sammanfattning av många olika arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Markentreprenad är ett samlingsord och visar i sig självt inte alls vad som ska eller kommer göras. Gemensamt har alla dessa arbeten att det handlar om något arbete man gör på marken eller under marken. Några arbeten som infångas i samlingsordet markentreprenad är grävning, återfyllning, plantering, schaktning, avverkning, asfaltering och röjning. Detta är enbart några få exempel, företag som sysslar med markentreprenad tar sig an arbeten med stor variation och spridning.

8898789

ABT Bolagen

Ett exempel på ett sådant företag är ABT Bolagen. Företaget grundades 1985 och har sedan dess skaffat sig massvis med erfarenhet och kunskaper inom markentreprenad. Företaget har växt sig till en ledande position inom skicklighet och utförande markentreprenad i Stockholm. Läs mer om markentreprenad i Stockholm på abtbolagen.se. Där hittar du mer information om företaget i sig, hur deras tidigare beställningar slutade samt hur du tar kontakt med dem. Om du behöver markarbeten i Stockholm gjorda bör du definitivt kika in på hemsidan.

Markentreprenad på byggnadsplatser

Markentreprenad är ofta något som behöver arbetas med på en plats där man planerar ett bygge. Marken behöver förarbetas och bilda en stark och förtröstande grund för byggnadens tyngd och stabilitet. Det finns mängder med saker som görs här, precis som det alltid är när markentreprenad. Kanske är marken ojämn och behöver grävas och jämnas ut. Det kanske är en berggrund som gör marken ojämn och då hjälper det inte att man kommer med en grävmaskin utan då behöver marken sprängas jämn. Det händer också att marken behöver plattas till, så att den inte sjunker ihop av tyngden från byggnaden med tiden.

Säkerhet

Många företag som sysslar med markentreprenad har på senare år blivit duktigare på säkerhet och miljötänk. När människor arbetar på ställen där stora maskiner och utgrävningar samt sprängningar sker är det viktigt att säkerheten stor klar hos alla som arbetar där. Därför har numera företagen utbildningar och mycket höga krav på säkerheten i allmänhet. Målet är givetvis att dra ner olycksfallen och dödsfallen till noll, men en minskning av detta är också framgång.

Miljö

När det kommer till miljötänket har även markentreprenad påverkats av den spridande medvetenheten om att det går att vara mildare mot miljön. Några saker som företagen ändrat på är sträckorna till tippar och täkter. Att inte behöva transportera saker man slänger längre sträckor drar ner på bensinanvändning vilket betyder mindre gifter i miljön och mindre utgifter för företaget. Att återvinna material istället för att slänga det har också blivit mer och mer populärt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *